Instrukcja edycji strony

Instrukcja personalizacji własnej subdomeny w Pyr.pl

1. Logowanie

Prosimy o zalogowanie się do panelu strony poprzez link przesłany w mailu powitalnym
(będzie to analogicznie nazwa-strony.pyr.pl/wp-admin).

2. Dodanie logo

W celu dodania własnego logo, w panelu strony w menu po lewej należy wejść w opcję: Wygląd -> Dostosuj, a następnie w Header Builder -> Logo -> Wybierz logo.

Należy dodać z dysku swoje logo w formacie .JPG lub .PNG o wielkości nie większej niż 200 kb. Można dostosować szerokość logo za pomocą suwaka „Logo Width”. Można również wyłączyć lub zmienić tytuł witryny, który się wyświetla obok logo (można tam również dodać dane kontaktowe lub adres), w tym celu należy przełączyć opcję „Display Site Title”. Za pomocą przełącznika „Inline Logo & Site Title” można zmienić pozycję wyświetlania tytułu witryny.

Po zakończeniu edycji należy kliknąć niebieski przycisk „Opublikuj” u góry i kliknąć „X” po lewej, aby wrócić do panelu głównego strony.

3. Edycja zakładki „Kontakt”

W celu dodania swoich danych kontaktowych w zakładce „Kontakt”, w panelu strony w menu po lewej należy wejść w zakładkę Strony -> Wszystkie strony, a następnie z listy stron wybrać podstronę „Kontakt”.

W oknie, które się pojawi proszę kliknąć niebieski przycisk „Edytuj w Elementorze”. W oknie edycji proszę kliknąć linijkę „Wpisz swój adres” i w edytorze tekstu po lewej stronie wpisać swoje dane adresowe. Analogicznie proszę zrobić dla telefonu i adresu email. Po zakończeniu edycji proszę kliknąć zielony przycisk „Aktualizuj” na dole po lewej stronie.

Aby powrócić do panelu strony proszę kliknąć ikonę z trzema kreskami w lewym górnym rogu i kliknąć „Wróć do kokpitu”.

4. Edycja baneru na stronie głównej

W celu zmiany baneru z obrazkiem na stronie głównej, w panelu strony w menu po lewej należy wejść w zakładkę „Szablony”, a następnie z listy stron wybrać podstronę „Custom shop page”.

W oknie, które się pojawi proszę kliknąć niebieski przycisk „Edytuj w Elementorze”. Gdy pojawi się ekran edycji strony głównej, proszę kliknąć prawym przyciskiem myszy na baner i kliknąć „Edytuj Obraz”. Po lewej stronie pod „Wybierz obraz” należy kliknąć w obrazek, w zakładce „Dodaj pliki” załadować swój obrazek i kliknąć niebieski przycisk „Wstaw media”.

Obrazek powinien mieć wymiar 1700×420 px.

Po zakończeniu edycji proszę kliknąć zielony przycisk „Aktualizuj” na dole po lewej stronie.

Aby powrócić do panelu strony proszę kliknąć ikonę z trzema kreskami w lewym górnym rogu i kliknąć „Wróć do kokpitu”.

Przykładowe baner do wykorzystania:
https://pyr.pl/wp-content/uploads/2021/08/Baner-dzienne.png
https://pyr.pl/wp-content/uploads/2021/08/Baner-Rozne.png
https://pyr.pl/wp-content/uploads/2021/08/Baner-Rozne2.png

5. Katalog i cennik dla klientów

Shopping Cart